Razpis za oskrbnika Koče na Pečni rebri

PLANINSKO DRUŠTVO POSTOJNA Javorniška pot 24, p.p. 11 6230 Postojna

objavlja po sklepu Upravnega odbora z dne 05.04.2024 JAVNI RAZPIS za najem koče Mladike na Pečni rebri.

V najem oddamo kočo Mladika na Pečni rebri za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja. V koči Mladiki je možna strežba pijače in priprava hrane. Pogoji razpisa: • poznavanje osnov gostinske dejavnost, • poznavanje dela z blagajno, • poznavanje skladiščne evidence materiala,
• kulinarične spretnosti za pripravo jedi, • poznavanje HACCP sistema, • znanje hišnih opravil, • tovrstne delovne izkušnje.

Pogoj za dobrega najemnika, ki bi ga želeli imeti, je tudi osebna urejenost, veder značaj, profesionalen pristop pri vodenju in prijazen odnos do obiskovalcev.

I. PREDMET NAJEMA

  • Predmet najema je koča Mladika na Pečni rebri nad Postojno, ki obsega prostor s točilnim pultom, manjši prostor za goste, kuhinjo, sanitarije, ter pripadajoče objekte, kot so vodnjak, drvarnica in terasa.

II. DEJAVNOST V OBJEKTU

  • Objekt je skladno z Zakonom o gostinstvu uvrščen med gostinske obrate, za katere velja Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu za opravljanje gostinske dejavnosti.
  • Koča Mladika na Pečni rebri je uvrščena med planinske postojanke III. Kategorije pri Planinski zvezi Slovenije in je zato pri poslovanju in obratovanju potrebno upoštevati Pravilnik o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih

III. UDELEŽBA NA RAZPISU

-Na razpis za najem koče Mladike se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo in sprejemajo pogoje na osnovi Zakona o gostinstvu in ostale zakonodaje s področja gostinstva in turizma, Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih.

Za prijavo oddajte svoj življenjepis s poudarkom na preteklih izkušnjah in videnjem razvoja dejavnosti v koči, na elektronski naslov info@pdpostojna.si do 20.04.2024.V prijavi tudi navedite kolikšno najemnino ste pripravljeni plačati.

Z izbranimi kandidati bodo opravljeni ločeni razgovori, omogočen bo ogled koče. Prednost bodo imeli kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v razpisu. Od izbranega kandidata bomo zahtevali potrdilo o nekaznovanju.

Upravni odbor
Planinskega društva Postojna

Predsednica Neva Šemrov