Razpis za najem Vojkove Koče na Nanosu

PLANINSKO DRUŠTVO POSTOJNA Javorniška pot 24, p.p. 11 6230 Postojna

po sklepu Upravnega odbora objavlja JAVNI RAZPIS za najem Vojkove Koče na Nanosu.

Oskrbniku oddamo v najem Vojkovo kočo na Nanosu za določen čas z možnostjo podaljšanja najema.

Pogoji razpisa: • poznavanje dela z blagajno, • poznavanje skladiščne evidence materiala,
• kulinarične spretnosti, • poznavanje HACCP sistema, • znanje hišnih opravil, • tovrstne delovne izkušnje, • ljubitelj gora, • poznavanje okoliških gora in poti, • zaželeno znanje tujih jezikov.

Pogoj za dobrega oskrbnika, ki bi ga želeli imeti, je tudi osebna urejenost, veder značaj, profesionalen pristop pri vodenju in prijazen odnos do obiskovalcev.

I. PREDMET NAJEMA

  • Predmet najema je Vojkova koča na Nanosu, v neto tlorisni površini 491,47 m2 , ki obsega jedilnico, kuhinjo, sobe v kleti in mansardi (trenutno nedokončane), sanitarije, hodnike in kleti, kotlovnico ter pripadajoče objekte, kot so vodohrama, drvarnica in mala komunalna čistilna naprava ter pripadajoče parcele v okolici koče.

II. DEJAVNOST V OBJEKTU

  • Objekt je skladno z Zakonom o gostinstvu uvrščen med gostinske obrate, za katere velja Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu za opravljanje gostinske dejavnosti.
  • Vojkova koča na Nanosu je uvrščena med planinske postojanke III. Kategorije pri Planinski zvezi Slovenije in je zato pri poslovanju in obratovanju potrebno upoštevati Pravilnik o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih

III. UDELEŽBA NA RAZPISU

  • Na razpis za najem Vojkove koče na Nanosu se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo in sprejemajo pogoje na osnovi Zakona o gostinstvu in ostale zakonodaje s področja gostinstva in turizma, Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih.

Za prijavo oddajte svoj življenjepis s poudarkom na preteklih izkušnjah in videnjem razvoja dejavnosti v koči, najkasneje do 12. maja 2024 na elektronski naslov info@pdpostojna.si V prijavi tudi navedite kolikšno najemnino ste pripravljeni plačati.

Z izbranimi kandidati bodo opravljeni ločeni razgovori. Prednost bodo imeli kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v razpisu.

Upravni odbor
Planinskega društva Postojna

predsednica Neva Šemrov