Izjava za javnost glede financiranja obnove Vojkove koče na Nanosu

Za Planinsko društvo Postojna oziroma vse njegove člane v več kot 70-letni zgodovini vseskozi ostaja osnovno vodilo »planinstvo kot način življenja«. Med načeli delovanja pa društvo izpostavlja predvsem celovito planinstvo, njegovo promocijo ter usmerjenost k članom. Je društvo v javnem interesu, nestrankarska organizacija in svojega članstva ne pogojuje glede na strankarsko, versko ali katerokoli drugo pripadnost, temveč je zavezano goram, naravi in športu. Med svojimi člani in članicami, še posebej med najmlajšimi, spodbuja spoštovanje do gora in sočloveka, solidarnost, tovarištvo in varstvo narave. Od samega začetka (od leta 1949) in celo prej je bilo v izgradnjo, vsakokratno obnovo in dozidave Vojkove koče na Nanosu vloženih veliko naporov, še posebej prostovoljnega dela naših članov in članic; tudi ob zadnji obnovi ob 70. letnici koče. Za slednjo smo sredstva črpali iz razpisa Fundacije za šport, članarine, donacij, sponzorstev, podpore lokalne skupnosti in ponovno velikega števila ur, ki smo ga članice in člani društva opravili prostovoljno v svojem prostem času. Tudi v priprave na drugo fazo obnove, kjer se je društvo prijavilo na razpis za energetsko sanacijo in zagotavljanje požarne varnosti planinskih koč, je bilo še pred začetkom samih del vloženega ogromno dela, energije in volje, kar pa seveda zaradi trenutne situacije ne zagotavlja, da bo društvo projekt dejansko lahko uspešno izvedlo. Zato, da se naše koče, poti in nenazadnje samo društvo, s skoraj 350 člani, ohranjajo, gre predvsem zahvala vsem tistim, ki nesebično prispevajo svoj prosti čas, voljo in napore. Poudarjamo, da to nikoli ni bilo, ni in nikoli ne bo zasluga političnih strank, zato nas izključite iz predvolilnih spletk kamor kot NVO ne sodimo.

Upravni odbor Planinskega društva Postojna