PD Sežana: Razpis za najem koče na Kokoši

Razpis je objavljen tudi na spletni strani PD Sežana: https://www.pdsezana.org/2020/08/28/7349/

Pogoji razpisa:

 • poznavanje dela z blagajno,
 • poznavanje skladiščne evidence materiala,
 • kulinarične spretnosti,
 • poznavanje HACCP sistema,
 • znanje hišnih opravil,
 • delovne izkušnje na področju gostinstva obvezno kuhar ali natakar z izobrazbo in izkušnjami,
 • poznavanje okoliških poti,
 • sodelovanje z vodstvom društva,
 • zaželeno znanje tujih jezikov (angleščina in italijanščina, pisno in govorno),
 • obveza odprtosti koče, petek, sobota, nedelja in prazniki, zaželeno tudi med tednom,
 • obvezno poznavanje komunikacije preko elektronske pošte in osnovna računalniška znanja.

Dodatne lastnosti dobrega najemnika, ki jih pričakujemo:

 • osebna urejenost,
 • veder značaj,
 • profesionalen pristop pri vodenju,
 • prijazen odnos do obiskovalcev
 • skrb za urejenost koče, manjša popravila v koči in njeni okolici
 • skrb, da so zagotovljeni zahtevani standardi (občasen pregled in analiza vode v vodnjaku, za pravočasno kontrolo in pregled gasilnih aparatov, plinske napeljave ter standardov, ki jih zahteva zakonodaja za zaposlene

I. PREDMET NAJEMA

Planinska Koča na Kokoši (674 m) stoječa na zemljiški parceli štev. 7373 k. o. Lokev v tlorisni površini 150 m2, ki obsega jedilnico s 40 sedeži, kuhinjo, sanitarijami in hodnik s stopniščem v pritličju, klet, sanitarije, shrambo in hodnik s stopniščem v kletnih prostorih in podstrešje s 15 skupnimi ležišči.

II. DEJAVNOST V OBJEKTU

Objekt je skladno z Zakonom o gostinstvu uvrščen med gostinske obrate, za katere velja Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu za opravljanje gostinske dejavnosti. Koča na Kokoši je uvrščena med planinske postojanke III. Kategorije pri Planinski zvezi Slovenije in je zato pri poslovanju in obratovanju potrebno upoštevati Pravilnik o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih

III. UDELEŽBA NA RAZPISU

Na razpis za najem Koče na Kokoši se lahko prijavijo pravne osebe, katere izpolnjujejo in sprejemajo pogoje na osnovi Zakona o gostinstvu in ostale zakonodaje s področja gostinstva in turizma, Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih. Izmed vseh z navedenimi zahtevami bodo izbrani le tisti, ki bodo zadoščali zahtevam razpisa in to tudi dokazno predstavili v sami prijavi za razpis. S potencialnimi kandidati se bomo dogovorili za ogled koče na Kokoši, njenih kapacitet ter ostalega inventarja.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, obvezno z označbo v zadevi »Najem koče na Kokoši«. Obvezna priloga (PDF) je svoj življenjepis s poudarkom na preteklih izkušnjah – v zgoraj navedenih točkah v razpisu ter videnjem razvoja dejavnosti v koči, najkasneje do 15. 9. 2020 izključno na elektronski naslov info@pdsezana.org, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Nepolne vloge ne bodo obravnavane. O poslani e-pošti boste prejeli avtomatsko povratnico. Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki +38651371896 vsak torek in četrtek, od 20:00 do 21:00 do konca razpisa.

Prijave sprejemamo do 15. 9. 2020

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.