PRAZNIČNI TRST

Trst je bil pod nadzorom Rimljanov že leta 177 pr. n. št., cesar Julij Cezar mu je podelil status kolonije z latinskim imenom Tergeste. Po razpadu Rimskega cesarstva je mesto ostalo važno trgovsko središče. Leta 948 je Trst postal samostojna pokrajina (današnji občini Trst in Dolina).

Z Benečani so se Tržačani stoletja borili za prevlado na severnem Jadranu. Leta 1382 so prišli pod okrilje Habsburžanov in bili vključeni v Beneško Istro. Trgovina in promet sta se nemoteno razvijala. Leta 1719 je bil Trst razglašen za svobodno pristanišče, vse do leta 1809, ko so bile po Napoleonovih osvajanjih in propadu Beneške republike ustanovljene Ilirske province. Leta 1813 so Avstrijci spet prevzeli oblast nad današnjo Tržaško pokrajino in Istro. Trst je postal najpomembnejše trgovsko pristanišče in središče Avstrijskega cesarstva. Njegova vloga se je še povečala 1857 z dograditvijo železniške proge Dunaj - Trst. Leta 1867 je Trst postal glavno mesto Avstrijskega primorja in dobil naziv »drugo mesto monarhije« (neposredno za Dunaj). Na začetku 20. stoletja je bil Trst s 56000 slovenskimi prebivalci (popis 1910) največje slovensko mesto (Ljubljana je, z nemško govorečo manjšino vred, štela 52.000 prebivalcev). Z razpadom Avstro-Ogrske ob koncu I. svet. vojne 1918 in po podpisu mirovne pogodbe v Rapallu 1920 je Trst skupaj z Istro in Kvarnerskimi otoki prešel pod Italijo. V času II. Svet. vojne je bil Trst predmet spopadov, saj so si ga lastile vse strani. V mestu so živeli Judje, italijanski iredentisti, Slovenci, domobranci, ustaši, četniki, Ukrajinci, Poljaki in drugi. 1. 5. 1945 so enote 4. Jugoslovanske armade, Komanda mesta Trst, delavski bataljoni pod vodstvom OF in 9. korpusa slovenske NOVJ osvobodile Trst nemške vojske, ki je Trst zasedla po kapitulaciji Italije 1943. Po 40 dneh ljudske oblasti so jugoslovanske vojaške enote zaradi angloameriškega diktata zapustile Trst in se umaknile za Morganovo linijo. Po sporazumu, podpisanem v Devinu 20. 6. 1945, med angloameriško in jugoslovansko stranjo, je bila ponovno uvedena Julijska krajina. Z uveljavitvijo mirovne pogodbe je bilo 1947 ustanovljeno Svobodno tržaško ozemlje (STO) pod upravo zavezniških sil. Angloameričani so upravljali njegov severni del (cono A), ki je obsegala Trst z okolico in železniško progo Trst - Gorica. Cona B (severni del Istre do reke Mirne) je bila pod jugoslovansko vojaško upravo. Z londonskim memorandumom leta 1954 je STO prenehalo obstajati, cona A s Trstom vred je bila priključena Italiji, cona B pa Jugoslaviji. Dokončno je bila meja med Italijo in Jugoslavijo potrjena z osimskim sporazumom med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo 10. 11. 1975 v italijanskem mestu Osimo. Danes ima Trst več kot 200000 prebivalcev in je živahno trgovsko in pomorsko središče. Z vlakom se bomo peljali do Opčin, nato pa z avtobusom v Trst (tam bomo približno ob 11.00 uri). Ogledali si bomo znamenitosti mesta, potem pa … nakupi. Tudi letos je zaživel v Drevoredu XX. septembra v Trstu tradicionalni Miklavžev sejem, ki bo potekal od 1. do 8. decembra. Letos bo kar 111 stojnic z vsakovrstno ponudbo: od vabljivih slaščic do druge okusne hrane iz vse Italije, vseh vrst kuhinjskih pripomočkov, oblek, klobukov, rut, nakita …

KDAJ: V soboto, 7. 12. 2019

ODHOD: ob 9:10 z železniške postaje v Postojni; ob 9:20 z železniške postaje v Pivki

POVRATEK: ob 20:38 na železniško postajo v Pivki; ob 20:50 na železniško postajo v Postojni (odhod iz Trsta ob 19.00 uri)

TEŽAVNOST: Izlet je primeren za vse, ki radi odkrivajo znamenitosti lepih mest

OPREMA: Primeren nahrbtnik (bolj za nakupe kot kaj drugega …), topli čevlji, topla oblačila.

HRANA in PIJAČA: Po lastni izbiri iz nahrbtnika ali v mestu.

VODJA: Aleksander Furlan (040 572 990)

CENA IZLETA: 15 EUR (povratna karta za vlak, vodenje)

PRIJAVE: najkasneje do petka, 6. 12. 2019, do 12.00 ure na tel.št. 040 572 990 ali na elektronski naslov: furlan.aleksander@siol.net.