Neverjetna zgodba lepotcev iz Lipice«,

Vabimo vas na projekcijo filma »Neverjetna zgodba lepotcev iz Lipice«, ki bo 12. januarja 2023 ob 18. uri v Kinu Pivka.

Projekcijo filma bo pospremila prilo¿nostna razstava »Lipicanci - Zive legende«, ki so jo pripravili v Parku vojaske zgodovine Pivka. V pogovoru z gospo Marijo Stopar Stefan, h¿erko lipiskega konjarja Andreja Stoparja, bo osvetijena pomembna vloga lipiskih konjarjev, ki so skrbeli za konje tudi v natezjih trenutkih izgnanstva.

Direktor Parka vojaske zgodovine mag. Janko Bostjancie pa bo prikazal selitve lipiske crede zaradi vojn skozi zgodovino.

Usoda lipicancev je bila med 2. svetovno vojno izjemno negotova, saj so jih po kapitulaciji Italije nacisti odpeljali v češko mesto Hostoun, kjer so ustanovili vreini center koniev iz najbolisih kobilarn tedanje Evrope. Konii so se ob koncu voine znasli v veliki nevarnosti, sai je obmocie pripadlo Rdeci armadi. Ameriska voiska pod vodstvom generala Pattona se je odlocila za drzno voiasko resevalno akcio in z »Operacio Kavboi« konie resila na Zahod.

Filmsko zgodbo o legendarnem resevanju lipicancev je Drustvo Kolut prelilo na filmski trak ob podpori Veleposlanistva ZDA v Sloveniji, Obcine Postojna, Parka vojaske zgodovine Pivka, Kobilarne Lipica in Zavarovalnice Triglav. Scenarij za film je napisal Drago Mislej - Mef, reziral ga je Dusan Milavec.